Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m  2004

 Top

VEREINSMEISTERSCHAFT 2004

 
Rang, Name Tenedo Türggen Römert. Feldsch. Spreiten bach Kant. Schfest. BVS Baden BVS Brugg Vindonissa 4 -  Brugge Schorüti Kant- stich  TOTAL
                           
1. Riek Christoph 93 92 90 176 89 92 96 110 158 107 138 94 1335
2. Meier Kurt 93 90 92 176 94 90 92 109 162 107 137 93 1335
3. Studer Peter 89 97 94 176 87 90 91 108 162 106 131 97 1328
4. Scherer Corina 90 90 94 168 90 92 95 110 159 107 137 88 1320
5. Wendel Peter 86 93 91 170 91 84 87 105 159 104 130 94 1294
6. Hunziker Hans 92 91 90 161* 92 92 87 104 158 100 131 96 1294
7. Zemp Robert 82 90 86 171 90 90 85 101 151 104 127 92 1269
8. Brühwiler Edi 93 86 85 174 86 89 88 101 150 99 123 94 1268
9. Schluep Urs 93 87 89 171 86 87 87 95 144 106 124 93 1262
10. Schwarz Walter 82 80 87 174 86 87 85 100.4 150.0 98.4 120 91 1240.8
11. Berner Urs 83 82 89 169 88 84 75 89 145.9 95 120.4 82 1202.3
12. Widmer Andy 87 69 77 151 79 81 85 98 147 95 122 90 1181.0
13. Frei Hans 80 80 85 163   82 82         83 655
14. Stauffer Annamarie 84 78 82 172 86 92             594
15. Marchesi Bruno   86   178 90 83           93 530
16. Moser Peter 87 89   166 91               433
17. Edelmann Albert       159   83 90         87 419
18. Kyburz Armin 91     175 94               360
19. Riek Walter       125   63           84 272
20. Bühler Karl       176   78             254
21. Glashütter Willy       156   70             226
22. Riek Andrea 31 76   54                 161

                                                      * = Berechnet nach Reglement